Selvskading ved lett utviklingshemning

Hensikt og læringsmål

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Hensikten med kapittelet

Hensikten med kapittelet er at du etter å ha gjennomgått det kan beskrive noen viktige momenter som dreier seg om selvskading hos personer med lett utviklingshemning.

Læringsmål

  • For å forstå og endre selvskading må man gjennomføre en funksjonell analyse av atferden.
  • Selvskading kan forverres gjennom uheldig samspill med omgivelsen slik at resultatet er "onde sirkler".
  • Selvskading trigges ofte av at personen opplever intense negative følelser som han/hun ikke klarer å regulere på annen måte enn selvskading fordi man mangler sosiale eller emosjonelle ferdigheter.
  • Forståelse og håndtering av selvskading bør fokusere på å samarbeide med personen om identifisering, læring og trening av ferdigheter som kan erstatte selvskadende atferd.
  • Det finnes flere behandlingsmetoder som er dokumentert effektive for personer som selvskader.

Når du har gått gjennom kapitlet er målene at du

har en forståelse av selvskading som baserer seg på oppdatert forskning, og derfor er mer motivert til å hjelpe og følge opp personer som skader seg.