Selvskading ved alvorlig utviklingshemning

Hensikt og læringsmål

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Hensikten med kapittelet

Hensikten med kapittelet er at du etter gjennomgått kurs kan beskrive noen viktige ting som dreier seg om selvskading hos personer med alvorlig utviklingshemning. Du vil også være i stand til å lære mer om behandlingsteknikker i fremtiden.

Læringsmål

  • Du forteller at forekomsten av utviklingshemning og selvskading i Norge er noe over 1000 personer.
  • Du forteller at selvskading forekommer oftere ved alvorligere grader av utviklingshemning enn ved mildere grad av utviklingshemning.
  • Du beskriver moderne forklaringer på selvskading som vektlegger genetikk, nevrobiologi og samspill mellom atferd og miljø.
  • Du beskriver at atferdsbehandlingen mest mulig bør baseres på kjennskap til årsaker, hensikter eller funksjoner; funksjonelle analyser.

Når du har gått gjennom kapitlet er målet at du

  • beskriver flere forhold ved selvskading enn før kurset og du leser litteratur om selvskading.
  • Du har nå mulighet til å lære om miljøtiltak som deltaker på kurs eller ved veiledning. Deretter kan du delta i planlagt endringsarbeid for å redusere selvskading og utvikle nye aktivitets – og uttrykksformer.