Holdninger, etikk og verdier. Bruk av refleksjoner i praksis.

Ressurser

Aadland, Einar: Etikk for helse- og sosialarbeidarar, 1998 Det Norske samlaget

Christensen, Karen og Nilssen, Even. Omsorg for de annerledes svake - Et overvåket hverdagsliv, 2006 Gyldendal Norsk forlag AS

Eide, Tom og Aadland, Einar: Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjeneste, 2009 Kommuneforlaget AS

Ellingsen, Karl-Elling, Jacobsen, Karl og Nicolaisen, Kari (red): Sett og forstått - Alternativer til tvang og makt i møte med utviklingshemmede, 2002 Gyldendal Norsk forlag AS

Henriksen, Jan-Olav og Vetlesen, Arne-Johan: Nærhet og distanse - Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker, 2000. Gyldendal Norske forlag AS

Hummelvoll, Jan Kåre: Helt - ikke stykkevis og delt - Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. 2004. Gyldendal Norsk forlag AS

Lorentzen, Per: Slik man ser noen Faglighet og etikk i arbeid med utviklingshemmede, 2006. Universitetsforlaget

Von Tetzchner, Stephen: Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning Betydningen av kommunikasjon, boforhold og tjenester, 2003. Gyldendal Norsk forlag.

Flere ressurser

Thorbjørnsen, Anne Milde (2010). Samhandling om etisk kompetanseheving [Etikkprosjektet i Bergen kommune]. SOR Rapport nr 6, s. 20-24.