Holdninger, etikk og verdier. Bruk av refleksjoner i praksis.

Dilemma

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Under følger en tenkt situasjon som vi ønsker at dere kan bruke som utgangspunkt for etisk refleksjon, hvor dere benytter refleksjonsmodellen som følger etter teksten:

En tenkt situasjon

Du er nyansatt i et bofellesskap som gir tjenester til fem beboere med utviklingshemming. Du har fått opplæring om alle praktiske arbeidsoppgaver, samt fått anledning til å treffe og så vidt bli kjent med beboerne i boligen. Etter første helgevakt alene føler du uro over en situasjon med Per. Dette skjedde:

Per har ikke verbalt språk, men gjør seg forstått ved hjelp av noen tegn og gester. Etter at du har gitt Per hjelp med kveldsmat og kveldsstell, viser han et tegn du mener betyr tørst / drikke. Du bekrefter tegnet og ber ham vente litt.

På vei for å hente drikke kommer en kollega innom og spør hvordan du klarer deg. Du benytter anledningen til å få bekreftet tegnet fra kollegaen for å sjekke ut om du har avlest tegnet riktig. Kollegaen forklarer deg da nøye at Per ikke skal ha drikke etter kl 20.00 fordi det har vært problemer med at han tisser i sengen om natten. Kollegaen ber deg si til Per at "det blir ikke noe drikke, klokken er over 20.00, du kan få drikke i morgen". Du blir usikker, og spør kollegaen om han ikke kan få litt siden du tross alt var på vei for å hente til ham. Kollegaen avkrefter og svarer at "dette står veldig klart og greit i beskjedboken, det er et tiltak vi har prøvd ut en stund". Kollegaen sier "bare si det til ham du" idet hun snur og forlater Pers leilighet.

Du forklarer Per så godt du kan at det blir ikke noe drikke med de få tegnene du kan. Per blir urolig og lager lyder som tyder på at han ikke liker svaret ditt. Du gjentar med tegn "drikke nei, drikke i morgen". Til slutt roer Per seg og går og legger seg.

Du går av vakt med en urolig følelse innvendig som ikke riktig slipper taket.


Refleksjonsoppgave med bruk av refleksjonsmodell
 • Hva består dilemmaet i? (Skal jeg velge A eller skal jeg velge B) Identifisering av etisk dilemma.
 • Er bakgrunnsinformasjonen du har tilstrekkelig?
 • Hvem er involvert? Relasjonelle betraktninger.
 • Hva er rammene rundt? Klargjøring av konteksten.
 • Hvilke verdier og holdninger virker inn både på system og individnivå? (lovverket).
 • Hvilke handlingsalternativer har du og hva blir konsekvensene av disse for alle involverte? Valg av det handlingsalternativet som best ivaretar den enkeltes rettighet.
 • Vurder valgte handling i etterkant. Hva førte det til? Hva løste det og hva løste det ikke. Var det etiske dilemmaet lettere å forholde seg til?

Har du fått økt:
 • Kunnskap om verdier, holdninger, etikk.
 • Kunnskap om grunnleggende perspektiver i arbeidet.
 • Forståelse for hvordan du kan bruke etisk refleksjon som verktøy?
 • Evne til å reflektere over egen praksis?
 • Atferdsforståelse om hvordan din egen atferd påvirker og påvirkes av utfordrende atferd.

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:

Torbjørn Farestveit og Helene Myklebustad

Foto:

Side: "Forside". Fotograf: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Innledning". Fotograf: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Atferdsforståelse". Fotograf: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Grunnleggende perspektiver". Fotograf: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Verdibevisthet". Fotograf: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Moralsk handlingsevne". Fotograf: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Etisk refleksjon som verktøy". Fotograf: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Refleksjon som læringsverktøy". Fotograf: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Refleksjon sammen". Fotograf: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Menneskesyn", Fotograf: DS

Side: "Verdibevissthet". Fotograf: Andreas-photography

Redaktør:

Jarle Eknes

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Utviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finansiert gjennom midler fra Bergen kommune.

I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.