Holdninger, etikk og verdier. Bruk av refleksjoner i praksis.

Verdibevissthet

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Eksempler på verdier som er høyt anerkjent og som veldig mange setter pris på, er verdier som rasjonalitet, likhet, fornuft, uavhengighet og så videre. Når du velger å jobbe med personer med utviklingshemning, vil du kanskje møte andre verdier som mer fremtredende. Det er da viktig å inngå kompromiss med egne verdier og akseptere og anerkjenne den som har utviklingshemming for hvilke verdier denne personen har.

Utførelse av aktiviteter, atferd og kommunikasjon kan kanskje noen ganger synes ufornuftig ut ifra hvordan du tolker det, men det kan være helt riktig for den utviklingshemmede. Vi må innse at vi ikke vet hva den andre føler, tenker og har av grunnleggende verdier. Det blir derfor vanskelig for oss å vite med sikkerhet hva som er viktig og riktig for den andre. Derfor blir det også problematisk å utelukkende legge egne verdier til grunn for hva som er rett for den andre.

For deg som tjenesteyter er det svært viktig at du er bevisst på dine verdier og er i stand til å sette pris på at andre har verdier som kan være svært annerledes enn hva som ofte ellers er vanlig.