Virkemidler for inkludering og deltakelse

Hvordan ser det mangfoldige samfunn ut?

Foto av jente foran kirke

Hanne Aarstad

Hvis du våkner opp i morgen og som ved et mirakel har samfunnet over natten endret seg til det man kan kalle for et inkluderende, mangfoldig samfunn, hva er da det første du ser?

Reformen for personer med utviklingshemming skulle ikke bare være en organisatorisk endring. Reformen skulle også markere en ny utviklingsbane for hele samfunnet, på alle livsområder. Den skulle bidra til inkludering og deltakelse. En rekke rapporter har de siste årene slått fast at målet om inkludering og deltakelse ikke er nådd. På en høringskonferanse i 2007 sa professor Johans Sandvin blant annet at en av barrierene som hindrer utviklingen av et inkluderende samfunn er våre egne mentale bilder. Vi har problemer med å forestille oss hvordan det mangfoldige samfunnet faktisk ser ut.

«Det eksisterer flotte mål og idealer, men tror vi egentlig på dem? Er vi i det hele tatt i stand til å visualisere for vårt indre blikk hva full inkludering og normaliserte livsvilkår for utviklingshemmede i praksis vil kunne være? Eller er vi så styrt av historiske og kulturelle bilder og stereotypier at slike ideal bare blir retoriske øvelser?» (se konferanserapport)

Det er viktig at også du som tjenesteyter klarer å se for deg hvordan full inkludering og normaliserte livsvilkår faktisk vil se ut for personer med utviklingshemming generelt, og kanskje spesielt dem du jobber for. Klarer du å forestille deg hvordan et inkluderende samfunn ser ut, et samfunn for alle?