Virkemidler for inkludering og deltakelse

Hensikt og læringsmål

Foto av to menn

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Hvordan fremme et samfunn for alle?

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å sette fokus på et «samfunn for alle». Hvilke rammer er det som danner grunnlag for et samfunn som gir alle muligheter? Hvilke rolle og muligheter har du som arbeider for personer med utviklingshemming til å påvirke situasjonen på et samfunnsnivå?

Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du:

  • vurderer forhold knyttet til mangfold og inkludering i et samfunnsperspektiv
  • vurderer egen rolle i arbeidet for det mangfoldige samfunnet
  • har kunnskap om hvordan du kan påvirke samfunnsforhold til det beste for personer med utviklingshemming