Virkemidler for deltagelse


Foto av to kvinner som syr

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Ressurser

Bøker og artikler

Løkke, J. og Salthe. G. (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39, s. 17-32.

Ness, N.E. (2011). Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse – Et kunnskapsgrunnlag. Tapir Akademisk Forlag

Vik K; Bredland E L; Linge, OA. (2011) Det handler om verdighet og deltakelse, Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid Gyldendal Norsk Forlag

Slåtta, K. (2011). Deltagelses og opplevelsesplaner. Statped.

Nordemens (2004). Å dele en sorg. Når pårørende med utviklingshemning møter alvorlig sykdom og død

Stubrud, L.H. (2001). Utviklingshemning i et økologisk perpektiv Oslo, Universitetsforlaget

Foiler

May Østby m. fl. Mitt hjem min arbeidsplass.pdf Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet "Mitt hjem -min arbeidsplass".