Virkemidler for deltagelse


Foto av mann som ser på maske

Foto: Daniel Rivas Pacheco

Oppsummering

Det er ved deltagelse at vi erverver kunnskap om verden omkring oss og hvilke muligheter vi har for å utvikle oss i den Deltagelse har betydning for opplevd livskvalitet; ved å bidra til å øke en persons deltagelse i eget liv, vil du bidra til å påvirke livskvaliteten positivt.

Deltagelse som prosess vil ofte være en viktigere verdi enn selve produktet. Om du ikke synes deltagelsen var spesielt vellykket, forsøk å se det fra tjenestemottakers perspektiv. Samtidig må du tilrettelegge, gi støtte og gi nødvendig opplæring, slik at deltagelsen ikke oppleves som mislykket for vedkommende.

Se personens ressurser og muligheter, noe kan alle delta i. Det å muligens ha færre muligheter for deltagelse må ikke forveksles med ingen muligheter. Utgangspunktet er at alle kan lære og at alle kan delta, ut fra sine egne forutsetninger, når oppgavene og situasjonene blir tilrettelagt. Det er et viktig oppdrag for oss å gjøre deltagelse mulig overfor mennesker som har en sårbarhet knyttet til manglende ferdigheter, utfordringer knyttet til kommunikasjon, som lærer sakte, har nedsatt forståelse av omgivelsene, har mange tilleggsutfordringer osv.

Deltakelsesferdigheter læres på samme måte som andre ferdigheter. Husk de 4 T’er: Tilgjengelighet, Tilrettelegging, Tålmodighet og Tid.

Din holdning til deltagelse og hvor viktig dette er i et menneskes liv påvirker hvordan du jobber med dette, deltagelse kommer ikke av seg selv!