Virkemidler for deltagelse


Mellommenneskelige aktiviteter og relasjoner

For mange mennesker er deltakelse i frivillige lag og organisasjoner en viktig del av fritiden, noe det også er for mennesker med utviklingshemming. Det finnes etter hvert mange eksempler på deltakelse i idrett, kunst- og kultur. Her er eksempler på teater-, idretts- og kunstaktiviteter hvor mennesker med utviklingshemming er deltakere.

Eksempel på kunst laget av personer med utviklingshemming: Vinnere av SORs tegne- og malekonkurranse