Virkemidler for deltagelse


Områder for deltagelse

Vi har tidligere vært inne på at deltagelse defineres på ulike måter, men aktivitet, engasjement og samhandling synes å være viktige fellesnevnere. Det å ha tilgang på muligheter for opplevelser, tilgjengelighet til aktiviteter og det å føle seg inkludert er viktig i menneskelige aktiviteter. La oss nå se på ulike områder for deltagelse.

Dagligliv

Deltagelse i dagliglivet, i sin egen hverdag, er kanskje et selvsagt startpunkt. Likevel er det lett å glemme de muligheter for å være deltakende som gjentar seg daglig. For en person med store hjelpebehov vil det å få mulighet til å velge en genser i stedet for bare å bli påkledd det tjenesteyter finner fram, eller det å få være aktivt tilstede når maten skal lages være eksempler på deltagelse i eget dagligliv.

For personer med små hjelpebehov vil mye av deltagelsen kanskje være mer selvsagt, men man må hele tiden ha fokus på ikke å ta over.