Omsorgsidelogiske strømninger


Foto av maleri

Illustrasjon: Hella Gjermandsen

Omsorgsideologisk reversering?

I kapittel «Inkludering i en ulvetid. Holdninger og handlinger» i dette kurset, slår Jan Tøssebro fast at normaliseringsbestrebelsene på mange måter har stanset opp og at utviklingshemmedes selvbestemmelse synes å være redusert. Han avslutter med å hevde at et viktig utviklingstrekk er at ansatte i tjenestene bruker begrunnelser for å begrense utviklingshemmedes selvbestemmelse som ligner på de som ble brukt i institusjonene.

Turnus, tid og rutiner brukes som forklaringer på hvorfor en person har lite selvbestemmelse. Effektivitetshensyn synes å ha prioritet framfor utviklingshemmedes rett til selvbestemmelse, deltakelse og normaliserte livsvilkår. Slike utviklingstrekk må tas på alvor, og det blir viktig å diskutere hvordan tendensene kan snus og hva en kan gjøre som fagperson.