Deltagelse for alle

Foto av mann med såpebobler

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Hensikten med kapittelet

Hensikten med kapittelet er å gi deg som er støtteperson for personer med utviklingshemming kunnskap om hvor viktig kulturdeltagelse er for oss mennesker uansett alder, funksjonshemming, rase og kjønn. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

 • Kunst og kultur som en menneskerettighet
 • Kultur som begrep og betydning
 • Hvorfor kulturdeltagelse for personer med utviklingshemming
 • Selvbestemmelse og kulturdeltagelse
 • Andres kulturdeltagelse er også hjelperens ansvar
 • Hvordan tilrettelegge for kulturdeltagelse
 • Eksempler på kulturarenaer for personer med utviklingshemming

Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt:

 • bevissthet om hvor viktig kulturdeltagelse er i hverdagslivet
 • kunnskap om mennesker med utviklingshemming og deres deltagelse i kulturlivet
 • forståelse for at alle mennesker får mulighet til aktiv deltagelse i kulturlivet
 • bevissthet om selvbestemmelse i forhold til kulturdeltagelse
 • kunnskap om hvordan tilrettelegge for kulturdeltagelse
 • kjennskap til eksempler innen ulike kunst- og kulturtilbud for personer med utviklingshemming