Mål og mening

Foto av teater

Foto: Borgny Berglund

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som er støtteperson for utviklingshemmede kunnskap om hvor viktig kulturdeltagelse er for oss mennesker uansett alder, funksjonshemming, rase og kjønn. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

  • Helse
  • Identitet og selvfølelse
  • Tilhørighet og selvfølelse gjennom teater som kulturaktivitet
  • Trygghet og sosial lærdom.
  • Synliggjøring
  • Hvorfor inkluderende teater?

Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet skal du ha tilegnet deg en forståelse for betydningen av kunst- og kulturerfaringer for å skape et meningsfullt liv der helse, livskvalitet, selvfølelse og identitetsutvikling er sentralt.

Når du har gjennomgått dette kapittelet har du forstått følgende:
  • At kultur i bred forstand er identitetsskapende, og med på å skape gode opplevelser.
  • At dette er viktig for livskvalitet og mestring og dermed for helse.
  • At en teatergruppe kan være en inkluderende arena og et minisamfunn.
  • At om man klarer å fungere i dette minisamfunnet, kan det være lettere å mestre storsamfunnet