Kulturelt mangfold

Foto av teater

Foto: Usedvanlig teater

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som er ressursperson for mennesker med utviklingshemming grunnleggende kunnskap om hva kunst- og kultur er. Denne basiskunnskapen er en viktig bakgrunn for deg når du skal hjelpe utviklingshemmede til å delta i kulturlivet der de bor. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

 • Det utvidet kulturbegrepet
 • Kulturpolitikk
 • Det kulturelle mangfold
 • Etnisk og estetisk mangfold
 • Det flerkulturelle og det minoritetskulturelle
 • Ulike kunstfags særegenhet

Læringsmål

Når du har tatt dette kapittelet skal du ha tilegnet deg en grunnleggende forståelse for hva kunst- og kultur er og for de ulike kunstfagenes særegenhet.

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt
 • bevissthet om betydningen av kulturelt mangfold for den enkelte og for samfunnet vårt
 • kjennskap til forholdet mellom norsk kulturpolitikk og funksjonshemmedes rolle i kulturlivet
 • kunnskap om innholdet i det utvidede kulturbegrepet i Norge
 • forståelse for betydningen av både etnisk og estetisk mangfold
 • forståelse for hva det flerkulturelle og det minoritetskulturelle er
 • kjennskap til de ulike kunstfagene og deres særegenheter