Selvstendig fritid


Foto av hånd og grønt blomsterblad

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som ressursperson viktig kunnskap om hva fritid kan innebære for mennesker med utviklingshemming. Kurset gir grunnleggende kunnskap om hva det vil si å leve «et selvstendig liv»på fritiden. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

 • Begrepet selvstendighet
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Valg av fritidsaktiviteter
 • Betydning av fritidsaktiviteter
 • Felles erfaringer

Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet skal du ha tilegnet deg grunnleggende forståelse for hva et selvstendig liv på fritid kan innebære for mennesker med utviklingshemming.

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt:

 • Bevissthet om betydningen av å ha en selvstendig fritid
 • Kunnskap om innholdet i begrepet selvstendighet
 • Kunnskap om ulike former for fritidsaktiviteter
 • Kunnskap om begrunnelser for selvstendige valg
 • Kunnskap om fritidsaktivitetenes betydning for et selvstendig liv
 • Forståelse for betydningen av felles erfaringer
 • Forståelse for sammenhengen mellom selvstendig fritid, interesser, mestring, valg og opplevelse av felleskap
 • Kompetanse til å bruke jentenes erfaringer (som omtales i kapittelet) i eget arbeid
 • Kompetanse til å være en støtte for at mennesker med utviklingshemming har en selvstendig fritid
 • Informantene

Kapittelet bygger på samtaler med og observasjoner av fire unge jenter midt i tjueårene. Funnene som presenteres er analysert i forbindelse med prosjektet «Klare seg selv? Faglige utfordringer i arbeidet med unge funksjonshemmede» (Kollstad 2008, Kollstad 2011). Fortellingene som trekkes frem kan ses på som typiske historier fra denne typen ungdom. Alle jentene har en lettere utviklingshemming.

Jentene er:

 • Mona: Interessert i musikk, leilighet i kommunalt bofellesskap, tilrettelagt arbeid. Hun har mest hjelp av jentene på grunn av fysisk funksjonsnedsettelse.
 • Heidi: Interessert i musikk, data og idrett. Hun har leilighet i kommunalt bofellesskap, og tilrettelagt arbeid.
 • Frøydis: Interessert i musikk og data. Hun har leilighet i kommunalt bofellesskap, og tilrettelagt arbeid.
 • Siv: Interessert i musikk og idrett, leilighet i rekkehus. Hun har tilrettelagt arbeid, og er den som mottar minst hjelp av jentene.