Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak

Ressurser

Litteratur


Nettressurser

  • FMSO Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert ut fra et behov for et organisasjonsfellesskap og et bindeledd for kunnskapsformidling om seksuelle overgrep.

  • NAKU - kunnskapsbank, tema overgrep.

  • forebygovergreb.dk Dansk nettsted med ressurser som fokuserer på å forebygge overgrep mot personer med funksjonsnedsettelser.

  • ULF det er ikke OK. Dansk nettside. Udviklingshæmmedes landsforbund gir rådgivning, blant annet til dem som har hatt en ubehagelig seksuell opplevelse.