Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak


Akutt - hva gjør du?

I akutte situasjoner skal du håndtere situasjonen etter gjeldende retningslinjer, så hurtig som mulig. En del av håndteringen innebærer å sikre biologiske spor, i henhold til det politiet ønsker at du skal gjøre.