Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak


Lene blir redd menn

Tilsynelatende uforklarlige atferdsendringer av seksuell karakter. Enten gjennom at vedkommende utviser seksualisert atferd, eller vedkommende reagerer med frykt eller uro ved avkledning og stell. Denne atferden skal være av nyere dato, og kan være tegn på at vedkommende har vært utsatt for overgrep. Den som avdekker dette må håndtere dette etter gjeldende prosedyrer.