Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak

Når Kenneth sier i fra på en annen måte

Plutselige skildringer av seksuell karakter kan komme til uttrykk i form av tegninger, malerier og lek. Dette kan være tegn på at vedkommende har vært utsatt for overgrep. Har vedkommende språkferdigheter kan samtaler som beskrevet under kapittel 11 være tilstrekkelig.

Dersom vedkommende har manglende språkferdigheter, kan ytterligere tiltak være kartlegging. For eksempel gjennom somatisk kartlegging, og kartlegging av atferd, I tillegg kan bruk av SexKunn (hvis vedkommende forstår og evner å peke), vising av filmer (eks ESS) for å se om kunnskap om hva som eventuelt har skjedd blir avdekket.