Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak

Subjektive overgrep

Subjektive overgrep kan være seksuelle handlinger man utsettes for som er ubehagelige, og som skaper problemer og uro hos den enkelte. Personer med utviklingshemming kan oppleve subjektive overgrep.

Eksempelvis kan noen ha sex fordi det er ”normalt”; ”alle andre gjør det”, ”hvis jeg ikke gjør det så gjør typen det slutt”, ”hvis jeg ikke har sex, så får jeg ikke være en del av gjengen” osv. Vi har inntrykk av at mange med utviklingshemming kan ha sex med en slik begrunnelse. Disse vil sannsynligvis få lite glede ut av seksualiteten, og være lettere offer for ulike typer overgrep.

Andre former for subjektive overgrep er når man har en opplevelse av å bli utsatt for seksuelle overgrep, selv om det ikke finnes paragrafer i straffeloven som definerer dette som overgrep.