Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak

illustrasjon

Et seksualvennlig miljø er en viktig faktor i arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep.

Hensikten med kurset

Hensikten med kurset er å bidra til et miljø preget av trygghet og åpenhet, fritt for hemmeligheter om seksuelle overgrep. Informasjon og diskusjoner om seksuelle overgrep skal være like viktig som andre tema blant personer som jobber for utviklingshemmede.

Vi anbefaler at alle enheter har prosedyrer for håndtering av overgrep. Ansatte skal kjenne til og kunne bruke disse når det oppstår en situasjon som krever dette. Det finnes ulike forslag til prosedyrer, i dette e-læringskapittelet har vi tatt utgangspunkt i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sine retningslinjer, som er tilgjengelig på www.vernmotovergrep.no.

Dersom prosedyrer mangler ved enheten du jobber på, bør du etterspørre disse.

Læringsmål

Når du er ferdig med dette kurset skal du:

  • Være bedre rustet til å forebygge seksuell trakassering og seksuelle overgrep
  • Være i stand til å gjenkjenne signaler på mulige seksuelle overgrep
  • Handle adekvat når det foreligger mistanke om seksuelle overgrep
  • Bidra til et seksualvennlig miljø
  • Være proaktiv slik at dette området ikke forsømmes