Spising og trening

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Hensikten med dette kapitlet er å vise sammenhengen mellom energiforbruk ved fysisk aktivitet/trening og energiinnhold i mat. Det er viktig at personer med utviklingshemning som ikke bør legge på seg, ikke øker matinntaket etter trening mer enn den ekstra energien treningsøkten innebærer.  

Bevegelse og vafler

Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du skal kjenne til i hvilken grad forskjellige typer fysisk aktivitet øker energiforbruket og hva dette tilsvarer i mat.