Veiing og vektreduksjon

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Gutt på vektDette kapitlet inneholder informasjon om betydningen av at personer med utviklingshemning veier seg regelmessig for å unngå betydelig vektøkning. Det er også en gjennom­gang av de viktigste generelle prinsippene ved vektreduksjon. Dette skal gjøre deg i stand til å støtte en person med utviklingshemning som skal gå ned i vekt og stabilisere vekten på et lavere nivå. 


Læringsmål

Målet at du som støtteperson for en eller flere personer med utviklingshem­ning kjenner til hvor viktig det er å gi støtte til å opprettholde en stabil vekt. Du skal også kjenne til hvordan du kan bidra til vektreduksjon hos en person i målgruppen samt hvor viktig det er å opprettholde en livsstilsendring.