Forskjellige aktiviteter

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Dette kapitlet dreier seg om fysisk aktivitet og trening for personer med utviklingshemning. Hensikten med kapitlet er at du som støtteperson skal få et godt kjennskap til aktuelle aktiviteter for personer med utviklingshemning. Du skal kjenne til metoder for å stimulere til og følge opp fysiske aktiviteter og trening for personer med utviklingshemning. 

Sommeravslutning

Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du skal kjenne til:

  • Hvorfor personer med utviklingshemning ofte er mindre fysisk aktive enn andre.
  • Hva slags hjelp de trenger for å kunne være fysisk aktive/trene.
  • Viktige hverdagsaktiviteter for målgruppen.
  • Måter målgruppen kan være fysisk aktiv/trene på.
  • Teknisk utstyr ved trening som skritteller, pulsklokke og treningsapper.
  • Betydningen av veiledning og et fast treningsprogram.
  • Betydningen av individuelle mål for trening og hvordan slike mål kan settes.