Spesielle dietter

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Hensikten med dette kapitlet er å gi kortfattet informasjon om de vanligste diagnosene som medfører dietter for personer med utviklingshemning. Hensikten er også å fokusere på hvor viktig det er at personer med utviklingshemning blir utredet og behandlet ved mistanke om matintoleranse. 

Laktosefri

Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du skal kjenne til:

  • Hvilke diagnoser som hyppigst medfører diett for personer med utviklingshemning.
  • Hvor personer med vanlig matintoleranser kan å hjelp til riktig diett.
  • Hvor viktig det er å få hjelp fra spesialisthelsetjenesten ved diagnoser som krever spesiell diett.