Handle mat

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Dette kapitlet var opprinnelig laget i kurset for personer med utviklings­hemning for at de skulle lære noen teknikker for å handle sunn mat og drikke. Mange fristes til å kjøpe mye usunt når de handler på egen hånd. Som støtteperson er det viktig at du også kjenner til disse teknikkene. Det gjelder både for å veilede ved matinnkjøp og hvis du selv skal handle på vegne av personer med utviklingshemning, ikke minst hvis det er du som lager maten. Kapitlet er altså mest beregnet på tjenesteytere i boliger. Kapittelet inneholder også omtale av næringsinnhold i matvarer. Ved matvareinnkjøp kan dette være gunstig å sjekke.


Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du har kunnskap så du kan hjelpe personer med utviklingshemning med innkjøp av ernæringsriktig mat. Målet er også at du skal kjenne til vanlig merking av mat som:

  • Fibermerking
  • Nøkkelhullsmerking
  • Innhold av næringsstoffer og viktige ingredienser

handle mat