Underernæring

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Dame

Hensikten med dette kapitlet er å gi kortfattet informasjon om underernæring ved utviklingshemning og når man bør søke hjelp for dette. 

Læringsmål

Når du har tatt dette kapittelet, er målet at du skal kjenne til når en person med utviklingshemning bør gå til fastlegen ved mistanke om ernæringsproblemer. Du skal også kjenne til når en person bør henvises videre fra fastlegen.