5 om dagen

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Å spise mye frukt og grønnsaker er bra for helsen. Dette kapitlet er laget for å gi utfyllende informasjon om hva som menes med Helsedirektoratets anbefaling om fem enheter frukt, bær og grønnsaker om dagen. I kapitlet får du også kjennskap til forskjellige metoder for å få til et inntak på fem enheter frukt, bær og grønnsaker om dagen for mennesker med utviklingshem­ning. Det gis flere konkrete eksempler på hva disse enhetene kan være i løpet av en dag. 


Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du som støtteperson for en eller flere personer med utviklingshemning har fått et godt grunnlag for å hjelpe vedkommende til et daglig inntak av fem enheter grønnsaker, frukt og bær om dagen. Du skal:

  • Kjenne til hva som regnes som en enhet grønnsaker, frukt og bær.
  • Vite hva man kanskje kan tro regnes med, men som ikke gjør det.
  • Kunne gi praktiske eksempler på fem daglige enheter.

Fruktmarked