Ferdigretter

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

KyllingbrystMange personer med utviklingshemning spiser en del ferdigmat til middag. Det er både fordeler og ulemper knyttet til ferdigmat. Dette kapitlet gir deg en innføring i forskjellige typer ferdig middagsmat, fordeler og ulemper ved slik mat og eksempler på sunn ferdigmat. Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du har fått god kjennskap til hvilken ferdigmat som er sunn og ikke. Du skal også kjenne til hva fordelene med ferdigmat for personer med utviklingshemning kan være og hvilke typer ferdigmat de bør være forsiktige med.