Hvordan sikre en sunn livsstil

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Dette kapitlet gir deg en innsikt i hva som må til for å sikre en sunn livsstil for personer med utviklingshemning. Kapitlet berører i liten grad hva som skjer i foreldrehjemmet, men hvilke vaner den enkelte får med seg hjemmefra, er selvfølgelig viktig. Det skjer imidlertid svært ofte at målgruppens livsstil endrer seg når de flytter for seg selv. Hovedvekt i kapitlet er lagt på forholdene i samlokaliserte boliger og samarbeid på forskjellige arenaer. 

diskusjon

Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du kjenner til betydningen av samarbeid på forskjellige arenaer for å fremme et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet for personer med utviklingshemning.

Du skal ha fått kunnskap om hvordan ledelsen og den enkelte hjelper i en bolig kan bidra til en sunn livsstil for målgruppen.