Innledning


1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Hensikten med dette kapitlet er å forklare hvorfor det er så viktig for personer med utviklingshemning med et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet. Kapitlet fokuserer også på hvilken rolle kommunene har for helsefremmende og forebyggende arbeid i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens §3.3.


Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du som støtteperson for en eller flere personer med utviklingshemning har fått en innsikt i hvor viktig et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet er for helsen til mennesker med utviklingshemning. Du skal også ha kunnskap om kommunenes sentrale rolle for helsefremmende og forebyggende arbeid.