Psykose hos personer med utviklingshemning

Hensikt og læringsmål

Foto: Thyago - SORG|FX, Flickr
Foto: Thyago - SORG|FX, Flickr

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om miljøtiltak som kan virke symptomreduserende ved psykose hos personer med utviklingshemming.

Læringsmål

Når du har lest dette kapittelet skal du:
  • Vite hva en psykose er
  • Kjenne til ulike former for psykoser
  • Kjenne til kjernesymptomer (de viktigste symptomene) på psykose hos personer med utviklingshemming
  • Kjenne til sentrale væremåter hos profesjonelle hjelpere som er sammen med personer med utviklingshemning og psykose
  • Kjenne til vanlige behandlingsformer