Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Hensikt og læringsmål

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om symptomer ved mani og hypomani, og å lære om ulike miljøtiltak som kan forebygge nye episoder og redusere symptomer hos personer med utviklingshemming og mani.

Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet:
  • kjenner du til symptomene på mani og hypomani
  • kjenner du til forskjellen på mani og hypomani
  • kjenner du til forskjellen på miljøterapeutiske tilnærminger man bruker i manisk fase, og de man bruker for å forebygge nye maniske episoder.
  • er du klar over at det er viktig å tilpasse det miljøterapeutiske arbeidet til personens aktuelle tilstand
  • kan du bidra i arbeidet med å utarbeide kriseplaner og identifisere varseltegn hos personer som har risiko for utvikling av mani