Angst hos personer med utviklingshemning

Hensikt og læringsmål

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om ulike miljøtiltak som kan forebygge og redusere angst hos personer med utviklingshemming.

Læringsmål

Når du har lest dette kapittelet skal du:

  • Vite hva angst er
  • Kjenne til ulike former for angst
  • Kjenne til ulike uttrykksformer (= symptomer) på angst hos personer med utviklingshemning
  • Kjenne til noen vanlige årsaker til angst hos personer med utviklingshemning
  • Vite noe om hva man kan gjøre (i miljøet) for å forebygge og redusere angst for personer med utviklingshemning
  • Kjenne til vanlige behandlingsformer