Utvelgelse og utarbeidelse av mål

Hensikt og læringsmål

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Foto: Hanne Engelstoft Lund

Hensikten med kapittelet

Hensikten med kapittelet er at du etter gjennomgått kurs kan beskrive noen viktige momenter som dreier seg om arbeidsprosessen med både å velge ut mål og utforme mål skriftlig. Mål er målbare beskrivelser av ønskede fremtidstilstander. Du vil også være i stand til å se kritisk på målformuleringer som er diffuse og som ikke lar seg evaluere. Du vil også kunne komme med konstruktive innspill til omformulering av mål som allerede finnes.

Læringsmål

  • Du forteller om hva mål i prinsippet er: beskrivelser av ønskede, observerbare og dermed målbare fremtidstilstander.
  • Du forteller om noen kjennetegn ved mål som kan ha vidtrekkende konsekvenser; såkalte atferdsspisser.
  • Du beskriver hva som skiller mål og verdier.
  • Du beskriver fem kjennetegn ved godt utformede mål.

Når du har gått gjennom kapitlet er målet at du har mulighet til å være aktiv deltaker i målvalgsprosesser.