For kursholder

Bakgrunn og målsetting

Opplæringsmaterialet "Kropp, identitet og seksualitet" ble laget av Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i et samarbeid med Helsedirektoratet fra 2005. Materialet har vært og blir distribuert som CD og perm. 

Den nettbaserte utgaven er laget av Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, seksjon Helsekompetanse, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Målsettingen er å bidra til at flere får oppfylt sin rett til opplæring på eget nivå, ut fra egne forutsetninger. Vi håper dette kurset kan være et bidrag til at målgruppen utvikler en bedre identitet og et positivt og bra seksualliv. Materialet skal også bidra til å forhindre overgrep og uønskede svangerskap.

Det har vært høstet gode erfaringer med materialet gjennom flere år. Den nettbaserte versjonen er også testet ut med godt resultat.