Kortison

Kortison

.

Her gjennomgås bruk av kortisoner (steroider) i praksis med kliniske eksempler. Viktige momenter er kortisonfrykt, valg av rett preparat, nedtrapping og vedlikeholdsbehandling.