Basiskunnskaper

Diagnostikk

Diagnosen atopisk eksem stilles alltid klinisk. Det er ingen prøve som kan gjøre dette for oss. De histopatologiske forandringene som finnes i en vevsprøve fra huden er helt uspesifikke. Biopsi har derfor liten verdi. Legen må lære seg å «kjenne igjen» sykdomsbildet. Anamnestiske opplysninger er ofte til stor hjelp. Det gjelder spesielt om det er andre atopiske sykdommer i familien. Alder ved første eksemutbrudd er et viktig punkt idet sykdommen vanligvis begynner tidlig, ofte før 5 års alder. Det forekommer likevel at atopisk eksem tilsynelatende debuterer i voksen alder, men det er altså ikke det vanlige.

Det er utarbeidet forskjellige sett med «diagnostiske kriterier» (f.e. «Hanifin og Rajka», «UK Working Party», osv.). Felles for disse er at et visst antall kjennetegn må være oppfylt for at diagnosen atopisk eksem kan stilles. Slike kriterier kan være et godt hjelpemiddel, spesielt om man ikke ser eksempasienter hver dag. Det viktigste enkeltkriteriet er alltid kløe. Det er også viktig å være klar over at det typiske mønsteret med eksemforandringer i leddbøyer ikke behøver å være til stede hos alle barn. Hos de minste barna kan man ofte se eksem på leddenes strekkesider. (Typisk eksem i knehaser og albuebøyer begynner å komme fra ca 2-3 års alder.) Atopisk eksem kan dessuten vise seg som nummulat eksem og man ser da mer velavgrensede flekkvise forandringer som kan forveksles med psoriasis (obs: psoriasis ses sjeldent hos barn).

Hos de minste barna (spesielt før 1 - 1 1/2 års alder) kan man ikke alltid stille en sikker diagnose. Atopisk eksem blir da ofte en «arbeidsdiagnose». Det er da greit å prøve å behandle det som atopisk eksem. Skulle behandlingen ikke virke, bør råd hos hud eller barnelege søkes. Obs: Vurder alltid skabbinfeksjon som differensialdiagnose.

Dette nettstedet fokuserer på behandlingen av atopisk eksem. Ønsker man ytterligere fordypning i diagnostisering henvises det til spesialliteraturen.