Virkemidler for deltagelse

Foto av rullestol symbol

Foto: Giant Ginko - Patrick

Forventninger til tjenesteyter

Hensikten med kapittelet

For mange av oss er deltagelse noe selvsagt. Vi melder oss på et tangokurs, leser kinoannonser og avtaler med en venn at vi skal gå, går en kveldstur med naboen når vi plutselig får lyst til det, møter venner på kafe, lærer oss å padle kajakk, melder oss inn i en organisasjon og blir valgt inn i styret; vi tar for oss av alle de tilbud som finnes i både det nære miljø og til dels "ute i verden". For mange av oss er dette en integrert del av det å være en borger i samfunnet, og hindringene er stort sett overkommelige. For de som må ha bistand i hverdagen er ikke dette like selvsagt.

Hensikten med dette kapittelet er å få innsikt i hva deltagelse kan være og å sette fokus på deltagelse som et viktig område for miljøarbeidet. Kapittelet har til hensikt å gi ideer og å vise hvordan du kan legge til rette for og hjelpe den andre til økt deltagelse

Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet:

  • har du fått økt forståelse for hva deltagelse er
  • har du fått ideer til hva deltagelse kan handle om
  • har du fått reflektert over hvorfor økt deltagelse er viktig for alle, også de du bistår i jobben din
  • har du fått kunnskap om hvordan du kan legge til rette for deltagelse
  • har du fått kunnskap om hvordan du kan bistå tjenestemottaker i å få økt sin deltagelse
  • har du fått kunnskap om rammebetingelser som kan muliggjøre eller begrense deltagelse