E-læringskurs

Vold og seksuelle overgrep mot barn

Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole
Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.

Nettbasert test
Video
Kursbevis

Hensikten med kurset

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

Hvem er kurset for?

Ansatte i barnehager og skoler

Hva vil jeg lære?

Kurset er delt inn i to hovedkapitler:

Hva må du vite:

  • Hva er vold og seksuelle overgrep?
  • Hvem utsettes for vold og seksuelle overgrep?
  • Hvem utøver vold og seksuelle overgrep?
  • Hva er tegnene på vold og seksuelle overgrep?
  • Hva er skadene av vold og seksuelle overgrep?

Hva må du gjøre:

  • Hvordan man kan avdekke vold og seksuelle overgrep
  • Rutiner for melding til barneverntjenesten og/eller politi
  • Hvordan man kan følge opp barn som har opplevd vold eller overgrep
  • Hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn

Gjennomføring

Det vil ta mellom 3 og 5 timer å gjennomføre kurset. Man kan jobbe individuelt eller sammen med andre. Vi anbefaler at man organiserer opplæringen i enheten slik at refleksjonsoppgavene gjøres gruppevis.
Kurset inneholder tester. For å kunne ta testene må du være pålogget med brukernavn og passord. Dersom du ikke har det kan du selv opprette deg en brukeprofil. Se nærmere instruksjoner i kursrommet under valget Tester.

Etter at testene er gjennomført og riktig besvart vil du få tilsendt kursbevis til din e-postadresse.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men fordi kurset retter seg mot ansatte i barnehage og skole vil pedagogisk utdanning eller erfaring være et godt utgangspunkt.

Hvem har laget kurset?

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, campus Narvik.

 

Vis full beskrivelse
Utviklet i samarbeid med: 
Hovedkategorier: 
Kriseberedskap/-håndtering, Vold/overgrep, Etikk/retningslinjer/lovverk, Folkehelse/forebygging, Organisasjon/ledelse
Målgrupper: 
Pedagogisk ansatte
Tilgjengelig: 
Lansert 18. mars 2015
Timer: 
4
Estimert tidsbruk: 
Gjelder hovedinnholdet i kurset, ikke fordypningsmateriell under Ressursbank
Yrkesgrupper: 
Annet, Pedagog
Helsegrupper: 
Barn/unge
Del dette tilbudet: