Emneoversikt

 • Lokalt mot

  Gå til Lokalt mot

  Hensikten med nettstedet

  Arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har i mange år vært et politisk satsningsområde. Lokalt Mot skal være et verktøy for kompetanseheving, en igangsetter for faglige diskusjoner og et hjelpemiddel i undervisningssammenheng.

  Før 2012 ble det arrangert flere store fylkesvise konferanser om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Nord-Norge. Disse hadde betydning for kompetanseheving i regionen, men man så at konferansene kun nådde et fåtall personer fra hver kommune. I 2012 gikk man derfor nye veier for å nå ut med kompetanse til alle kommuner i regionen. Resultatet ble nettstedet Lokalt Mot hvor det ble lagt ut foredrag fra flere konferanser med bidrag fra en rekke kompetansemiljøer knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

  Lokalt Mot ble revidert i 2017. Mange av de opprinnelige foredragene er beholdt, men det er også lagt til nyinnspillinger av foredrag og intervju. Hensikten med revideringen er å gjøre Lokalt Mot godt faglig oppdatert, brukervennlig og engasjerende.

  Hvem er nettstedet for?

  Målgruppen er allerede eksisterende eller nyetablerte kommunale/interkommunale nettverk som arbeider mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

  Aktører i et nettverk kan være; helsetjenesten, barnevern, skole/barnehage, flyktningtjenesten, ansatte på asylmottak, politi, arbeids- og velferdsforvaltningen, frivillige organisasjoner og representanter fra berørte grupper.

  Gjennomføring

  Lokalt Mot skal være et verktøy for kompetanseheving, en igangsetter for faglige diskusjoner og også et hjelpemiddel i undervisningssammenheng.

  Hvem har laget nettstedet?

  Nettstedet er opprinnelig utviklet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Nord-Norge (RVTS Nord) i samarbeid med Barne-/ungsoms- og familietaten Region Nord (Bufetat region Nord). Nettstedet er revidert av RVTS Nord i 2017.

  Fagansvarlige

  • Marianne Larssen, spesialkonsulent, RVTS Nord
  • Bente-Elin Lund, rådgiver, Bufetat Region Nord