Emneoversikt

 • Krisenett Nord

  Gå til Krisenett Nord

  Hensikten

  Fagnettverket skal være en felles plattform for tilgang til faglig kompetanse, oversikt og eksempler på rutiner, prosedyrer og beredskapsplaner. Det skal gi rask oversikt over nødvendige rutiner og prosedyrer i forbindelse med utrykninger. Fagnettverket gir også mulighet for å utveksle erfaringer.

  Oversikt over kontaktpersoner for de enkelte kriseteamene i Nord-Norge finnes i fagnettverket.

  Hvem er fagnettverket for?

  Målgruppen er medlemmer av ulike psykososiale kriseteam i Nord-Norge.

  Hvem har laget fagnettverket?

  Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord), har utviklet fagnettverket i samarbeid med representanter for kriseteam i Nord-Norge.

  Ansvarlige

  • Gro Berntzen, spesialkonsulent, RVTS Nord
  • Ingrid Nesje, koordinator, RVTS Nord
  • Marianne Larssen, spesialkonsulent, RVTS Nord