Emneoversikt  • Denne nettsiden vil gi deg generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan (IP).

     

    Informasjonen er beregnet til alle, både til deg som ønsker en plan, eier en plan, er deltagere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen.