Emneoversikt

 • Kompetansevurdering i LIS-utdanningen


  Temamøte 1

  Velkommen til første temamøte om planlegging av kompetansevurdering!

  Under finner du enkelte ressurser som du bør se på før selve webinaret. På webinaret vil vi diskutere caser basert på temaet om planlegging av kompetansevurdering.

  Møteleder | Kristina Slåtsve

  Dato webinar
  28.10.21
  Tidspunkt
  12.00-13.30

  Til ressurser/møte 1  

  Temamøte 2

  Velkommen til andre temamøte om vurderingskollegiet!

  Under finner du enkelte ressurser som du bør se på før selve webinaret. På webinaret vil vi diskutere caser basert på temaet om vurderingskollegiet.

  Møteleder | Heidi Høyfødt

  Dato webinar 
  18.11.21

  Tidspunkt
  12.00-13.30


  Til ressurser/møte 2 

  Temamøte 3

  Velkommen til tredje temamøte om "når LIS 2/3 ikke har forventet progresjon i spesialiseringen"!

  Under finner du enkelte ressurser som du bør se på før selve webinaret. På webinaret vil vi diskutere caser basert på temaet om "når LIS 2/3 ikke har forventet progresjon i spesialiseringen" om hva man gjør før man ringer HR.

  Møteleder | Elin Skog

  Dato webinar
  26.01.22
  Tidspunkt
  12.00-13.30

  Til ressurser/møte 3     Mål

  Målet med denne siden og de 4 seminarene er å gjøre kompetansevurdering i LIS-utdanningen mer forståelig for alle som driver en eller annen form for vurdering av LIS.

  Innhold

  • Ulike ressurser for hvert tema som må gjennomgås på forhånd
  • 4 ulike temamøter på 1,5 timer:
   • Planlegging av kompetansevurdering
   • Vurderingskollegiet
   • Når LIS 2/3 ikke har forventet progresjon i spesialiseringen

  Selvstudium

  • Se igjennom diverse video-ressurser før temamøtet

  Oversikt innhold

   1. temamøte   2. temamøte   3. temamøte   4. temamøte 
  Tid  1,5 t 1,5 t 1,5 t 1,5 t
  Dato  28.10. 11.11. 18.11. 25.11.
  Klokkeslett    12:00 - 13:30     12:00 - 13:30    12:00 - 13:30    12:00 - 13:30 

  Dette kurset arrangeres av Regionalt Utdanningssenter i Helse Nord. Her kan du få litt kort informasjon om oss. 

  Formålet med de regionale utdanningssentrene og dets arbeid er:   

  • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene.
  • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt


  Forenklet kan vi si at våre hovedoppgaver er:

  • Arrangere vår andel av de anbefalte kursene i ny spesialistutdanning
  • Fagkontakt for 8 spesialiteter (ANE, HUD, ONK, PAT, RAD, KNF, NEV og REV), - ​​strukturell oppfølgning av endringsforslag for kurs, prosedyrer mm.
  • Være rådgivende for foretakene i regionen mht implementering og drift av ny spesialistutdanning
  • Koordinere tilgangen på spesialiseringsperioder og andre læringsaktiviteter som ikke kan gis i ett enkelt foretak.

  Spørsmål? 

  Kontakt oss på regut@unn.no eller gå gjerne inn på vår nettside spesialisthelsetjenesten.no

  Kristina Slåtsve


  Kristina Slåtsve

  Utdanningskoordinerende overlege ved NLSH.

  Heidi Høyfødt


  Heidi Høifødt

  Utdanningskoordinerende lege ved UNN.

  Elin Skog

  Elin Skog

  RegUt leder HN.