Emneoversikt

  • Banner

    Oppbygning og omfang

    Stø Kurs –Traumeforståelse og behandling er et e-læringsprogram som består av tre deler. En fellesdel for alle yrkesgrupper, en del for behandlere og en del for miljøpersonalet. Hver av delene har sin egen inngang fra forsiden til programmet.

    Innholdet i programmet er bygd opp slik at senere deler bygger på tidligere deler. Det er derfor lurt å begynne med de første temaene og jobbe seg videre i den rekkefølgen temaene er oppført.

    Ved grundig arbeid med stoffet er fellesdelen berammet til om lag to arbeidsdager. Behandlerdelen er berammet til om lag tre arbeidsdager, og miljøpersonelldelen er berammet til om lag to arbeidsdager.