Emneoversikt

 • Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati

  Gå til CFS/ME

  Hvem er nettstedet for?

  Nettstedet er fortrinnsvis for voksne mennesker med diagnosen Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati CFS/ME og deres hjelpere.

  Hensikten med nettstedet

  Fagmiljøene bak nettstedet ville komme ut med kvalitetssikret, forskningsbasert informasjon om CFS/ME og la pasienter få høre andres erfaringer med å leve med denne sykdommen. Nettstedet er basert på den Nasjonale veilederen for CFS/ME som kom ut i 2015.

  Hvem har laget kurset?

  Nettstedet er utviklet av fagmiljøer for CFS/ME ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Oslo universitetssykehus, Helse Bergen, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Helsekompetanse.

  Kursansvarlig

  Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo Universitetssykehus har det faglige ansvaret for nettstedet.