Emneoversikt

 • Kognitive vansker

  Gå til Kognitive vansker

  Hensikten

  Hensikten med prosjektet (2012-2015) var å utvikle en struktur for hvordan jobbe målrettet i forhold til mennesker som har opplevd kognitive vansker. Kunnskapen som er ervervet gjennom å prøve ut forskjellige metoder har dannet denne kompetanseplattformen som kan tas i bruk av andre kommuner både på dagsenter og i hjemmetjenesten.

  Hvem er dette tilbudet for?

  Ansatte som arbeider med opptrening av mennesker med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade. Brukerne selv og deres pårørende vil også ha nytte av tilbudet

  Hva vil jeg lære?

  Hvordan gi et tilpasset dag/aktivitetstilbud til personer med kognitive utfordringer. Modellene i kompetanseplattformen beskriver relevant kunnskap, arbeidsmetoder og tips om tilrettelegginger/kompenserende tiltak.  Det gis også teoretisk kunnskap av forskjellige diagnoser og utfall.

  Gjennomføring

  Kompetanseplattformen er et oppslagsverk og kan benyttes som kilde til tips og kunnskap om tematikken.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Ingen spesielle

  Hvem har laget kompetanseplattformen?

  Tromsø kommune, Omsorgstjenesten Sentrum, dagtilbudet Tromsø dagsenter i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms, og med faglig veiledning fra Ambulant Rehabiliteringsteam ved Universitetssykehuset Nord-Norge

  Ansvar for kompetanseplattformen

  • Borgny Synnøve Bårdsen, vernepleier
  • Siv Hilde Nygård, aktivitør
  • Hege Spantell, ergoterapeut
  • Lisbeth Harila, ergoterapeut