Velkommen til workshop om digital pedagogikk 25. mars 2022!

Tema:

  • Digital pedagogikk | Hva?
  • Digital pedagogikk | Hvorfor?
  • Digital pedagogikk | Metoden "Flipped Classroom"
  • Digital pedagogikk | Hvordan?