Helse Sør-Øst

Habilitering dreier seg om å ta vare på og utvikle funksjonsevne, mestringsevne og selvstendighet til personer med medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Dette kurset er for deg som jobber med habilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Du må være påmeldt for å delta.